Utställningar

Konstnärs info

Utställdakonstverk

Modern konst

Gammal konst

Restaurering av konstverk

Restaurering av ramar

Inramning

Förgylning och restaurering av ramar

Konstglas

Helsingfors Festspel

Email: art@artegrafica.com

Finska 

English